Najnowsze informacje
Tutaj znajdziesz najbardziej aktualne i świeże informacje związane z Jush!

Od 6 maja 2024 uruchamiamy nowy system płatności dla zamówień Jush w Warszawie i Krakowie, dzięki któremu Riderzy mogą zwiększyć swoje zarobki o dodatkowe 0.5 PLN lub 1.5 PLN dla każdego zamówienia Jush!

30.04.2024


Celem systemu jest docenienie zaangażowania, doświadczenia i wysokiej kultury pracy. Wierzymy, że system pozwoli na poprawienie jakości i tym samym planowanie mniejszej liczby zmian, co przełoży się pozytywnie na zarobki Riderów.

Szczegóły systemu znajdziesz w przesłanej komunikacji mailowej.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu poprzez formularz.
Dostawa zamówień z alkoholem
Przypominamy, że dla zamówień, w których znajduje się alkohol jako Rider:

  • masz prawny obowiązek sprawdzić dokument tożsamości Klienta prosząc o jego okazanie
  • nie możesz brać dokumentu tożsamości Klienta do ręki
  • nie możesz robić zdjęcia dokumentu
  • nie możesz wydawać alkoholu osobom, które są nietrzeźwe

Nasi klienci zamawiając alkohol deklarują, że nie łamią prawa tzn. powinni być w stanie trzeźwości.

Bardzo prosimy o przestrzegania powyższych zasad.

Informacja o incydencie bezpieczeństwa danych osobowych u naszego partnera technicznego

30.04.2023


Szanowni Państwo, W dniu 28 kwietnia 2023 roku Lite e-Commerce wszedł w posiadanie informacji, że doszło do wycieku części archiwalnych danych u naszego partnera technicznego Vercom S.A., który jest usługodawcą rozwiązania platformy SerwerSMS. Zakres ujawnionych danych osobowych może dotyczyć:


  • numeru telefonu oraz niepersonalizowanej treści wiadomości technicznej, wysłanej do Państwa pomiędzy 09 lutego a 17 lutego 2023 roku. Incydent bezpieczeństwa nie obejmuje żadnych innych pozostałych kategorii danych osobowych. Ci z Państwa, którzy zostali dotknięci incydentem, zostali powiadomieni o tym fakcie drogą SMS. Jeżeli nie otrzymali Państwo takiej wiadomości, oznacza to, że Państwa dane nie uległy naruszeniu bezpieczeństwa.
  • numeru telefonu, imienia, nazwiska i informacji finansowej dotyczącej rozliczenia z ostatniego tygodnia, wysłanej do Państwa pomiędzy 09 lutego a 17 lutego 2023 roku. Incydent bezpieczeństwa nie obejmuje żadnych innych pozostałych kategorii danych osobowych. Ci z Państwa, którzy zostali dotknięci incydentem, zostali powiadomieni o tym fakcie drogą SMS. Jeżeli nie otrzymali Państwo takiej wiadomości, oznacza to, że Państwa dane nie uległy naruszeniu bezpieczeństwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Lite e-Commerce dokonał oceny (metodą oceny wagi naruszenia wg. Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) możliwych negatywnych skutków związanych z ujawnieniem ww. danych, które w zakresie naruszenia Państwa praw lub wolności zostały określone jako NISKIE dla tych z Państwa, których naruszenie dotyczy wyłącznie numerów telefonów oraz ŚREDNIE dla tych z Państwa, których naruszenie dotyczy numeru telefonu, danych identyfikacyjnych oraz danych finansowych. Ponadto Lite e-Commerce złożył zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zaistniałym zdarzeniu.


W związku z incydentem Lite e-Commerce prosi o zachowanie ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na otrzymywane komunikaty w postaci wiadomości SMS, przychodzące na Państwa numer telefonu, zwłaszcza te, które sugerują konieczność dokonania opłaty, wypełnienia formularza zawierającego pola z danymi osobowymi, zalogowania się do konkretnego serwisu, nakłaniają do instalacji nieznanego oprogramowania lub przejścia przez przesłany link do powiązanej z nim strony. Prosimy również o zachowanie ostrożności w przypadku podejrzanych połączeń telefonicznych, zwłaszcza gdy nasz rozmówca próbuje w jakiś sposób wejść w posiadanie informacji mogących stanowić dane dostępowe, osobowe lub finansowe.


Pragniemy podkreślić, że Lite e-Commerce przykłada najwyższą wagę do ochrony danych osobowych swoich pracowników i współpracowników.


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naruszenia istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@lite.tech


Nowy grafik w Bink co czwartek


Od 6 marca 2023 grafik zmian będzie wrzucany raz w tygodniu w czwartki o godzinie 16:00 na cały kolejny tydzień.

Dzięki temu będziecie mogli lepiej zaplanować zmiany i swój czas.


ZMIANY NA RÓŻNYCH DSach
W sytuacji, w której macie zmiany na różnych DSach - NIE informujecie o tym zespołu Pomocy! 🙂
Mamy specjalne narzędzie, które pokazuje nam, że jesteście na innym DSie niż jesteście zapisani na zmianie.
Po kolei naprawiamy takie przypadki 🔧
Duża liczba wiadomości od Was utrudnia komunikację z innymi riderami!