Najnowsze informacje
Tutaj znajdziesz najbardziej aktualne i świeże informacje związane z Jush!
Dostawa zamówienia z Alkoholem %%%
Przypominamy, że przy zamówieniu, w którym znajduje się alkohol mamy prawny obowiązek sprawdzić dokument tożsamości naszego klienta, ale nie mamy prawa:
  1. Brać dokumentu do ręki.
  2. Zrobić zdjęcia dokumenty tożsamości.
Dodatkowo ważne aby nie wydawać alkoholu osobom, które wyraźnie są nietrzeźwe.

Nasi klienci zamawiając alkohol deklarują, że nie łamią prawa tzn. powinni być w stanie trzeźwości :)

Bardzo prosimy o pamięć w tej kwestii.

Informacja o incydencie bezpieczeństwa danych osobowych u naszego partnera technicznego

30.04.2023


Szanowni Państwo, W dniu 28 kwietnia 2023 roku Lite e-Commerce wszedł w posiadanie informacji, że doszło do wycieku części archiwalnych danych u naszego partnera technicznego Vercom S.A., który jest usługodawcą rozwiązania platformy SerwerSMS. Zakres ujawnionych danych osobowych może dotyczyć:


  • numeru telefonu oraz niepersonalizowanej treści wiadomości technicznej, wysłanej do Państwa pomiędzy 09 lutego a 17 lutego 2023 roku. Incydent bezpieczeństwa nie obejmuje żadnych innych pozostałych kategorii danych osobowych. Ci z Państwa, którzy zostali dotknięci incydentem, zostali powiadomieni o tym fakcie drogą SMS. Jeżeli nie otrzymali Państwo takiej wiadomości, oznacza to, że Państwa dane nie uległy naruszeniu bezpieczeństwa.
  • numeru telefonu, imienia, nazwiska i informacji finansowej dotyczącej rozliczenia z ostatniego tygodnia, wysłanej do Państwa pomiędzy 09 lutego a 17 lutego 2023 roku. Incydent bezpieczeństwa nie obejmuje żadnych innych pozostałych kategorii danych osobowych. Ci z Państwa, którzy zostali dotknięci incydentem, zostali powiadomieni o tym fakcie drogą SMS. Jeżeli nie otrzymali Państwo takiej wiadomości, oznacza to, że Państwa dane nie uległy naruszeniu bezpieczeństwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Lite e-Commerce dokonał oceny (metodą oceny wagi naruszenia wg. Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji) możliwych negatywnych skutków związanych z ujawnieniem ww. danych, które w zakresie naruszenia Państwa praw lub wolności zostały określone jako NISKIE dla tych z Państwa, których naruszenie dotyczy wyłącznie numerów telefonów oraz ŚREDNIE dla tych z Państwa, których naruszenie dotyczy numeru telefonu, danych identyfikacyjnych oraz danych finansowych. Ponadto Lite e-Commerce złożył zawiadomienie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zaistniałym zdarzeniu.


W związku z incydentem Lite e-Commerce prosi o zachowanie ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na otrzymywane komunikaty w postaci wiadomości SMS, przychodzące na Państwa numer telefonu, zwłaszcza te, które sugerują konieczność dokonania opłaty, wypełnienia formularza zawierającego pola z danymi osobowymi, zalogowania się do konkretnego serwisu, nakłaniają do instalacji nieznanego oprogramowania lub przejścia przez przesłany link do powiązanej z nim strony. Prosimy również o zachowanie ostrożności w przypadku podejrzanych połączeń telefonicznych, zwłaszcza gdy nasz rozmówca próbuje w jakiś sposób wejść w posiadanie informacji mogących stanowić dane dostępowe, osobowe lub finansowe.


Pragniemy podkreślić, że Lite e-Commerce przykłada najwyższą wagę do ochrony danych osobowych swoich pracowników i współpracowników.


W przypadku dodatkowych pytań dotyczących naruszenia istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: daneosobowe@lite.tech


GRAFIK


Od 6 marca grafik zmian będzie wrzucany raz w tygodniu w czwartki na cały kolejny tydzień.

Dzięki temu będziecie mogli lepiej zaplanować zmiany i swój czas.


ZMIANY NA RÓŻNYCH DSach
W sytuacji, w której macie zmiany na różnych DSach - NIE informujecie o tym zespołu Pomocy! 🙂
Mamy specjalne narzędzie, które pokazuje nam, że jesteście na innym DSie niż jesteście zapisani na zmianie.
Po kolei naprawiamy takie przypadki 🔧
Duża liczba wiadomości od Was utrudnia komunikację z innymi riderami!